Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Boeing 777 258/ER
Właściciel / użytkownik
Owner / user
El Al Israel Airlines
Numer rejestracyjny
Registration number
4X-ECA
Numer seryjny
Serial number
30831
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Rzeszów - Jasionka (RZE / EPRZ)
28.03.2019
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 04.05.2019, obejrzane 110 razy
Nowe wyszukiwanie