Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Airbus A320 232
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Israir (LatCharter Airlines) (6H / ISR)
Numer rejestracyjny
Registration number
4X-ABI
Numer seryjny
Serial number
7110
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Rzeszów - Jasionka (RZE / EPRZ)
19.03.2017
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 05.02.2018, obejrzane 298 razy
Nowe wyszukiwanie