Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Boeing VC-25 A (747-2G4B)
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych - US Air Forces
Numer rejestracyjny
Registration number
82-8000
Numer seryjny
Serial number
23824 / 679
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Warszawa - Okęcie (WAW / EPWA)
06.07.2017
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 01.09.2017, obejrzane 326 razy
Nowe wyszukiwanie