Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Rockwell B-1B Lancer
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych - US Air Forces
Numer rejestracyjny
Registration number
85-0089
Numer seryjny
Serial number
49
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Czechy, Ostrava - Mosnov (OSR / LKMT)
17.09.2016
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 08.02.2017, obejrzane 393 razy
Nowe wyszukiwanie