Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Suchoj Su-27 P
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Siły Powietrzne Ukrainy - Powitriani Syły Zbrojnych Sył Ukrajiny
Numer rejestracyjny
Registration number
58
Numer seryjny
Serial number
36911035612
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Słowacja, Sliac (Tri Duby) (SLD / LZSL)
27.08.2016
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 31.01.2017, obejrzane 360 razy
Nowe wyszukiwanie