Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
PZL An-28 TD
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Marynarka Wojenna RP
Numer rejestracyjny
Registration number
0723
Numer seryjny
Serial number
AJBP01-01 (d. AJ
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Mielec (EPML)
10.12.2015
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 12.12.2015, obejrzane 347 razy
Nowe wyszukiwanie