Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
PZL M-28 B Bryza-1R
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Marynarka Wojenna RP
Numer rejestracyjny
Registration number
1022
Numer seryjny
Serial number
AJG001-01
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Mielec (EPML)
18.02.2015
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 26.02.2015, obejrzane 380 razy
Nowe wyszukiwanie