Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Lisunov Li-2 T
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Múzeum Slovenského národného povstania
Numer rejestracyjny
Registration number
20
Numer seryjny
Serial number
23442105
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Słowacja, poza lotniskiem, Bańska Bystrzyca
30.08.2014
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 17.09.2014, obejrzane 486 razy
Nowe wyszukiwanie