Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Suchoj Su-22 M4
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej
Numer rejestracyjny
Registration number
8101
Numer seryjny
Serial number
38101
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
ex. 3101
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Mińsk Mazowiecki (EPMM)
10.05.2014
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 15.05.2014, obejrzane 616 razy
Nowe wyszukiwanie