Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
PZL M-28 Skytruck
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Polskie Zakłady Lotnicze Mielec
Numer rejestracyjny
Registration number
SP-DDA
Numer seryjny
Serial number
AJE001-01
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Mielec (EPML)
24.07.2013
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 26.07.2013, obejrzane 365 razy
Nowe wyszukiwanie