Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
PZL W-3 RM Anakonda
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Marynarka Wojenna RP
Numer rejestracyjny
Registration number
0906
Numer seryjny
Serial number
360906
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, poza lotniskiem, Płock
02.06.2013
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 25.06.2013, obejrzane 380 razy
Nowe wyszukiwanie