Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
PZL TS-11 Iskra
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Prywatny
Numer rejestracyjny
Registration number
1023
Numer seryjny
Serial number
1H-1023
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, poza lotniskiem, Zamość
01.05.2013
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 15.05.2013, obejrzane 668 razy
Nowe wyszukiwanie