Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
PZL TS-11 Iskra
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Prywatny
Numer rejestracyjny
Registration number
432
Numer seryjny
Serial number
3H-1507
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, poza lotniskiem, Mielec
28.06.2009
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
 
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 21.12.2010, obejrzane 5365 razy
Nowe wyszukiwanie