Samoloty na tym zdjęciu
Aircrafts on the picture
1.
Typ i wersja
Type and version
Suchoj Su-27 UB
Właściciel / użytkownik
Owner / user
Siły Powietrzne Białorusi
Numer rejestracyjny
Registration number
63
Numer seryjny
Serial number
96310415090
Oznaczenie specjalne
Special marks
 
Opis
Description
 
Zdjęcie
Picture
 
Miejsce i data wykonania
Location and date
Polska, Radom - Sadków (EPRA)
30.08.2009
Autor
Author
Jarosław Chęciński
Opis
Description
Start do ostatniego lotu
JPG dostępny e-mailem
JPG available via e-mail
nie (no)
RAW dostępny e-mailem
RAW available via e-mail
nie (no)
Zdjęcie na stronie od 25.07.2010, obejrzane 671 razy
Nowe wyszukiwanie