Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych - "Szkoła Orląt" w Dęblinie

Kolekcja zlikwidowana.
Obecnie w większości weszła w skład
otwartego 26 Sierpnia 2011 r. Muzeum Sił Powietrznych .
Stan na 19.06.2010:

Dęblińska "Szkoła Orląt" posiada oprócz różnych maszyn latających wiele historycznych egzemplarzy sprzętu służącego niegdyś do szkolenia pilotów. Zachowując je Szkoła przyczyniła się do propagowania historii lotnictwa wśród kolejnych pokoleń. Kolekcja zebrana w Dęblinie dzieli się na dwie części:
  • Część otwarta, ogólnie dostępna, znajdująca się po lewej stronie od głównej bramy. Samoloty i jeden śmigłowiec są wizualnie w stanie niezłym, poza Junakiem który jest mocno zniszczony.
  • Część zamknięta, na terenie Jednostki Wojskowej, niedostępna dla osób postronnych, wraz z egzemplarzami służącymi do szkolenia naziemnego
Poniżej zamieszczam spis obu części, w tym maszyny z ekspozycji zewnętrznej wraz ze zdjęciami.

Ekspozycja zewnętrzna przy parkingu, przed główną bramą do jednostki

PZL SM - 2 rejestracja: 485
numer seryjny: S204005MiG - 17 PF rejestracja: 948
numer seryjny: 58310948PZL Lim - 2 rejestracja: 1980 (prawdopodobnie ex. 1929)
numer seryjny: 1B-1929PZL TS - 11 Iskra rejestracja: 801
numer seryjny: 1H-0801Jakowlew Jak-23 rejestracja: 087
numer seryjny: nieznanyPZL TS - 8 Bies rejestracja: 910
numer seryjny: 1E-0910Jakowlew Jak - 18 rejestracja: 26
numer seryjny: nieznanyPZL TS - 9 Junak 3 rejestracja: 12
numer seryjny: nieznany

Ekspozycja wewnętrzna, w jednostce, ogólnie niedostępna


PZL An - 2 rejestracja: 9866
numer seryjny: 1G98-66
CS-102 (MiG-15 UTI)
rejestracja: 197
numer seryjny: 142697
Dassault Mirage V rejestracja: BA21
numer seryjny:
Iliuszyn Ił-28 rejestracja: 65
numer seryjny:
2212
PZL Mi-2
rejestracja: 085 (ex. 1628)
numer seryjny: 541628100
MiG-21 MF rejestracja: 9113
numer seryjny: 96A9113
MiG-23 MF
rejestracja: 021
numer seryjny: 0390224021

MiG-23 MF rejestracja: 152
numer seryjny: 0390224152Mil Mi-24 D rejestracja: 015
numer seryjny: A1015Mil Mi-24 D rejestracja: 016
numer seryjny: A1016PZL I-22 Iryda rejestracja: 104
numer seryjny: ANP01-04
PZL-130 T Orlik rejestracja: 005
numer seryjny: 01870005PZL-130 T Orlik rejestracja: 007
numer seryjny:Orlik 007 znajduje się na terenie szkoły, a nie na samym lotnisku
PZL SM-1 rejestracja: 1540
numer seryjny: S115005PZL TS-11 Iskra rejestracja: 7
numer seryjny: 1H-0210PZL TS-11 Iskra rejestracja: 528
numer seryjny: 1H-0528PZL TS-11 Iskra rejestracja: 1105
numer seryjny: 3H-1105Suchoj Su-20 rejestracja: 6265
numer seryjny: 74415
Kontakt:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
tel. 081 551 71 00