Kolekcja na terenie PZL Mielec i lotniska EPML


Prywatna kolekcja w Olchowej k. Sędziszowa Młp.


Muzeum Regionalne w Dębicy


Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie / dawna kolekcja WSOSP Dęblin


Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie


Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy oddział II w Witoszowie DolnymPolitechnika RzeszowskaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie


Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie